F-Scan

F-SCAN DIRP – alternatywa dla tradycyjnego biorezonansu. Jest to nowoczesny synchrometr, który został opatentowany przez firmę TB-ELECTRONICS Szwajcaria. DIRP jest to zautomatyzowana metoda mająca na celu otrzymanie biorezonansowego sprzężenia zwrotnego od osoby badanej, gdy przekazywana jest mu odpowiednia częstotliwość. Wynik biorezonansu pokazywany jest w postaci graficznej, może być edytowany i przechowywany jako źródło informacji. Nie ma potrzeby posiadania próbek bakterii, wirusów lub innych patogenów. Badanie pozwala bardzo precyzyjnie określić z jakimi organizmami patogennymi mamy do czynienia.

Test trwa 7 minut, jest nie tylko szybki i dokładny, ale całkowicie bezbolesny i nieinwazyjny. Dostępny dla dzieci i dorosłych niezależnie od stanu zdrowia. Pomiar odbywa się automatycznie i jest pozbawiony błędu ludzkiego.

UWAGA – z badania nie mogą skorzystać osoby z rozrusznikiem serca, kardiowerterem oraz kobiety w ciąży. Urządzenie F-SCAN3 DIRP służy nie tylko do celów diagnostycznych, ale jest przeznaczone również do terapii zdalnej, celowanej, mającej na celu niszczenie patogenów. Częstotliwość biorezonansowa przekazywana jest użytkownikowi za pomocą aktywnej elektrody. Urządzenie generujące automatycznie ustala zakresy częstotliwości biorezonansowych, które są aplikowane osobie poddawanej terapii. Wartość tych częstotliwości nie pochodzą z tabeli czy innych zestawień zewnętrznych (jak w metodzie VEGA TEST) ale ze sprzężenia zwrotnego uzyskanego w czasie skanowania danej osoby. Jest to całkowicie nowatorska technika, której nie ma w biorezonansie wykonywanym urządzeniem typu VEGA TEST